Aýratyn

Maşynlar

DRK-FX-306A atingyladyş plastinkasy

DRK-FX-306A atingyladyş plastinkasy

DRK-FX-306A Heating plate

USULLAR Maşyn gurallary HYZMATDAŞ bolup biler

SIZ BILEN HER AYOL BILEN

Sag saýlamakdan we düzmekden
Görnükli girdeji getirýän satyn almany maliýeleşdirmäge kömek etjek işiňiz üçin enjam.

MISSION

STATEMENT

“Shandong Drick Analysis Instruments Co., Ltd.”Laboratoriýa we Senagat synag gurallary üçin gözleg, önümçilik we tehniki hyzmatda hünäri öwrenýär.

Şeýle hem, agent hökmünde çykyş edýäris we Hytaý bazaryndaky dünýä belli kompaniýalaryň önümlerine synag hyzmatyny edýäris.Mundan başga-da, söwda, tehniki goldaw we satuwdan soňky hyzmat ýaly işleri işjeň ösdürýäris.Önümlerimiz kagyz öndürmek, gaplamak, çap etmek ýaly ugurlarda ulanylýar;rezin we plastmassa;dokma we dokalan senagat;iýmit, derman we ş.m.

ýakynda

HABARLAR

 • [Deric Instruments] -ni 2021-nji ýylda “Jinan Gazelle Enterprise” diýen hormatly ada mynasyp bolanyňyz bilen gutlaýarys!

  2021-nji ýylyň sentýabr aýynda Jinan Senagat we Maglumat Tehnologiýasy Býurosynyň resmi web sahypasy 2021-nji ýyldaky “Jinan Gazelle Enterprise” sanawyny resmi taýdan yglan etdi.“Shandong Drick Instrument Co., Ltd.” üstünlikli saýlandy we 2021-nji ýylda “Jinan Gazelle Enterprise” şahadatnamasyna eýe boldy ...

 • Seniň bilen göreş, gowy zatlary ýadyňa sal |Derekiň oktýabr aýynda işgärler üçin doglan güni!

  Biriniň doglan güni, lezzet al;Iki adamyň doglan güni, ýyly we süýji;Toparyň doglan güni, adatdan daşary ähmiýeti!2021-nji ýylyň 27-nji oktýabrynda öýlän DRICK HR bölümi işgäriň köpçülikleýin doglan gününi üns bilen gurady ...

 • Kartonyň gysyş maşynynyň umumy näsazlyklary we näsazlyklaryny düzetmek

  Karton gysyş maşynynyň umumy ýalňyşlyklary we näsazlyklary düzetmek usullary: kompýuteriň ekrany panelinde köplenç görkezilen, ýöne programma üpjünçiligi we kompýuter ýalňyşlyklary däl-de, maşyn näsazlyklaryny barlamak, iň soňky näsazlyklary düzetmek üçin üns bermeli, her bir jikme-jiklige üns bermeli .. .

 • Drick Management System 1.0 upgrade 2.0-iň açylyş dabarasy

  2021-nji ýylyň 28-nji iýulynda günortan Şandong Drick Instrument Co., Ltd. “derrick Management System 1.0 upgrade 2.0” -iň açylyş dabarasyny geçirdi.Bu ýygnaga başlyk Wan ababin ýolbaşçylyk etdi we oňa kompaniýanyň ýolbaşçylarynyň wekilleri we käbir işgärler gatnaşdy ...

 • Tempokary temp partlaýjy guradyjy peçiň aýratynlyklary

  Temperatureokary temperaturaly guradyjy peç durmuşda we önümçilikde iň köp ýaýran synag enjamydyr.Simpleönekeý gurluşy bar, ýöne örän amaly, ygtybarly we amatly işlemek önümi goldamak we operatoryň howpsuzlygy üçin has amatlydyr.Temperatureokary temperaturaly guradyjy peçler belligiň esasy akymyna öwrüler ...